הנה אני כולי שלך - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2009
????/?: גדי ביטון
?????: שי בן צור
???: שי בן צור
????/?: להקת סגול
?÷?? ?????: DVD-33th ITH Seminar with Gadi Bitton (2010)
חגיגה - הילולים -DVD 2009
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
רוקדים 290 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????