מונו - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2009
????/?: ישראל שיקר
?????: יוסי גיספן
???: יווני
????/?: שלומי סרנגה
?÷?? ?????: חגיגה - הילולים -DVD 2009
רוקדים מס. 365 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
רוקדים 290 - CD
רוקדים 365 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????