אם העולם יתהפך - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2009
????/?: ויקטור גבאי
?????: נתן יונתן
???: גידי קורן
????/?: שיר לוי
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD מחול אירופה 2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אביב 2010
רוקדים מס. 293 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 291 - CD
רוקדים 293 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????