זכרון ורוד - אלעד שטמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2009
????/?: אלעד שטמר
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2012
Colin's Workshop, London 2014
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול השלום 2009
רוקדים מס. 303 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 2
רוקדים 290 - CD
רוקדים 303 - CD
???? ??÷???? / ????: Camp Yenne 2009
חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Jim Rust Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????