כמה אהבה יש בעינייך - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: ישראל שיקר
?????: יוסי גיספן
???: ארמני
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
רוקדים מס. 288 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 288 - CD
???? ??÷???? / ????: Rikud Dallas 2009
חגיגה - הילולים 2009
יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2009
מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????