תמונה שבורה - אילן בנדיקט + גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2009
????/?: אילן בנדיקט + גדי ביטון
?????: אסתר שמיר
???: מוני ארנון
????/?: מוני ארנון
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
חגיגה - 2011
רוקדים מס. 313 DVD
רוקדים מס. 321 DVD
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 291 - CD
רוקדים 313 - CD
רוקדים 321 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2011
?????: Also sung by Eyal Golan
Eyal Golan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????