על נהרות בבל - מאור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2009
????/?: מאור גבאי
?????: עממי
???: שרון אביחלק
????/?: להקת אשת חייל
?÷?? ?????: חגיגה - הילולים -DVD 2009
כרמיא 2009 -רוקדים מס. CD+DVD 286
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
כרמיא 2009 -רוקדים מס. CD+DVD 286
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Karmiel 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????