נגני גיטרה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2009
????/?: ישראל שיקר
?????: יוני רועה
???: יוני רועה
????/?: אבי סינואני
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
מרקו בן שמעון - 2009 - DVD
רוקדים מס. 285 DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 2
מחול אירופה CD -2010
מרקו בן שמעון - 2009 - CD
רוקדים 285 - CD
???? ??÷???? / ????: יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2009
מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????