חסד מתוק - זאב בנדיקט
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2009
????/?: זאב בנדיקט
?????: דודו ברק
???: שמואל אלבז
????/?: לימור טובים
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Munich 2010
חגיגה - הילולים -DVD 2009
רוקדים מס. 284 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-מינכן 2010
חגיגה - הילולים - CD 2009 2
חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
רוקדים 284 - CD
???? ??÷???? / ????: Nurit Grinfeld London Workshop, May 2010
חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????