משיח הזקן - יורם ששון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: יורם ששון
?????: אוריאל אופק
???: יוחנן זראי
????/?: אלי לוזון
?÷?? ?????: DVD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אביב DVD 2013
רוקדים מס. 351 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אביב 2013 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים 351 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול - יורם ששון - מלבורן 2009
?????: Also sung by Chaim Topol & Jo Amar, Dudu Yasmin
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????