אלוהים תעשה שנגדל - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2009
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: צמד דוסול
???: צמד דוסול
????/?: חיים ישראל
?÷?? ?????: חגיגה - הילולים -DVD 2009
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
רוקדים 282-לרקוד ביחד 3א DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה - הילולים - CD 2009 1
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 282 - CD
???? ??÷???? / ????: Camp Yenne 2009
Rikud Dallas 2009
חגיגה - הילולים 2009
מחול אירופה 2009
תמרון 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????