נגעת לי בנשמה - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: ירון בן שמחון
?????: עידן משה
???: אוזבקי
????/?: עידן משה
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
הורה אביב DVD-2009
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Munich 2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
ITH Seminar #45 with Yaron Ben Simchon (2016)
הילולים DVD - 2008
ריקודי עם - ריקוד חורף DVD-2008
?÷?? ?????÷?: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
הילולים 2007 - CD
רוקדים 279 - CD
???? ??÷???? / ????: הורה אביב 2009
הילולים 2008
כרמיאל 2009
ריקוד חורף 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????