בר יוחיי - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: ירון אלפסי
?????: מקורות
???: מנשה לוי
????/?: אבישי עמיצור
?÷?? ?????: DVD-Camp Yachad 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hungaria 2018
הורה כיף - 2009
הורה כיף - DVD -2008
יוני כאר DVD 2009
רוקדים מס. DVD 79
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2008
הורה כיף -2005 - CD
יוני כאר CD - 2009
רוקדים 79 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Machol Hashalom 2010
יוני קאר 2009
מחול טרופיקליה 2008
סבבה 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????