רחמן רחם - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: חיים אשואל
???: חיים אשואל
????/?: ציון גולן, חיים ישראל
?÷?? ?????: DVD-Shmulik Gov-Ari - Chagigah 2008
ITH Seminar #41 with Shmulik Gov-Ari (2014)
חגיגה - DVD-2008
מחול אירופה 2008
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: חגיגה 2008
יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2008
תמרון 2009
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????