המלאכים הולכים על בהונות - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2009
????/?: אבי פרץ
?????: רחל שפירא
???: נורית הירש
????/?: אילנית
?÷?? ?????: Horati 2017
ITH Seminar #42 with Avi Per (2014)etz
אבי פרץ-רוקדים מס. DVD 121
וני כאר 2010
רוקדים מס. 291 DVD
רוקדים מס. 298 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 121 - CD
רוקדים 291 - CD
רוקדים 298 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
Machol Hashalom 2010
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????