בשבחי הסמבה - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2008
????/?: ירון אלפסי
?????: יצחק קלפטר
???: יצחק קלפטר
????/?: אריק איינשטיין
?÷?? ?????: DVD-Camp Yachad 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף - DVD -2008
מחול אביב 2012
רוקדים 277-לרקוד ביחד 3א DVD
ריקודי עם - סבבה 2008
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2008
הורה כיף -2005 - CD
רוקדים 277 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Hashalom 2010
סבבה 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????