אל המים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1993
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: שאול צרלין
???: שאול צירלין
????/?: שאול צרלין
?÷?? ?????: הורה אביב DVD-2009
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
מחול אירופה 1993
עמנואל מס. 24
רוקדים מס. 20
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 1
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
הורה כיף 8 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס.126 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: הורה אביב 2009
Gvanim 2014
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.126 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????