אדמה ושמים - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2008
????/?: גדי ביטון
?????: שמעון לב-טהור
???:
????/?: להקת סגול
?÷?? ?????: DVD-33th ITH Seminar with Gadi Bitton (2010)
DVD-Camp Yachad 2008
DVD-Karmiel Summer Course 2008 Vols. 1
DVD-Machol Pacifica 2009 with Pamela Schwartz
הורה אביב DVD-2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Gadi Bitton-Rikud 2008
מחול אירופה 2008
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2008
גדי ביטון - מלבורן 2009 -CD
גדי ביטון - ריקוד 2008 - CD
הורה אביב 2008 - CD
חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 275 - CD
???? ??÷???? / ????: ריקוד 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????