דבקה זכיה - יורם ששון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: יורם ששון
?????: אין
???: רמזי קנטאנאני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
חגיגה - DVD-2008
מחול אביב DVD 2008
מחול אביב DVD 2013
רוקדים מס. 275 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
חוללו זמר מס. CD - 45
מחול אביב 2013 - CD
רוקדים 275 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה 2008
מחול - יורם ששון - מלבורן 2009
סבבה 2008
ריקוד 2008
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Yoran Sasson's Mother
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????