בואי בשלום - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2008
????/?: ירון אלפסי
?????: מקורות
???: רבי שלמה קרליבך
????/?: עמיצור אבישי
?÷?? ?????: DVD-Camp Yachad 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hungaria 2015
הורה כיף - DVD -2008
מחול אביב DVD 2008
רוקדים 277-לרקוד ביחד 3א DVD
ריקודי עם - סבבה 2008
?÷?? ?????÷?: רוקדים 277 - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????