מתחת לאדמה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2008
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: תומר יוסף
???: תומר יוסף
????/?: תומר יוסף
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 2009 with Pamela Schwartz
DVD-Shmulik Gov-Ari - Chagigah 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחול אירופה 2008
מחול אירופה 2014
רוקדים 270-לרקוד ביחד 2 DVD
ריקודי עם - תמרון DVD 2008
?÷?? ?????÷?: רוקדים 270 - CD
תמרון 2008 - CD
???? ??÷???? / ????: יוני קאר - Labor Day Mini Camp 2008
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????