לקוצרים הידד - גורית קדמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1940
????/?: גורית קדמן
?????: עמנואל זמיר
???: עמנואל זמיר
????/?: יוסף מילוא
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: רוקדים 265 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????