אהבת הדסה - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1973
????/?: אליהו גמליאל
?????: רבי שלום שבזי
???: עממי תמני
????/?: רבי שלום שבזי
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחול אביב DVD 2013
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס.103
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: CD-Karmiel Summer Course 2013
LP-Eretz Zavat: Dances of Eliyahu Gamiel - SLO-3 [EG76]Blue Star 1976
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
הורה כיף 6 - CD
מחול אביב 2013 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????