בא להציע את לבי - מלי ליפסון ומשה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2007
????/?: מלי ליפסון ומשה
?????: אלון הלל, פבלו רוזנברג
???: רודולפו פז
????/?: פבלו רוזנברג
?÷?? ?????: DVD-מחול מיאמי 2007
מלי ליפטון ומשה- 2008-DVD
רוקדים מס. DVD 126
?÷?? ?????÷?: מלי ליפסון ומשה - CD 2008
רוקדים 267 - CD
רוקדים 269 - CD
רוקדים CD R126
???? ??÷???? / ????: מחול מיאמי 2008
?????: Rodolpho Paz {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????