באנו להאיר את העיר - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2007
????/?: ויקטור גבאי
?????: ניר ממון
???: מומי לוי
????/?: מומי לוי
?÷?? ?????: DVD-הילולה 2007
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 2
חגיגה - DVD-2007
מחול אביב 2010
רוקדים מס. 266 DVD
?÷?? ?????÷?: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 2
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 263 - CD
רוקדים 266 - CD
???? ??÷???? / ????: זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????