אהובתי - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2007
????/?: ויקטור גבאי
?????: שי 360, אבירם דרעי
???: אבירם דרעי
????/?: רגב הוד
?÷?? ?????: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 2
חגיגה - DVD-2007
רוקדים מס. 266 DVD
?÷?? ?????÷?: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 2
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 266 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught-Toronto 2013
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????