אנא כורדי - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2007
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: שמוליק גוב ארי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
חגיגה - DVD-2007
רוקדים מס. 407
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
תמרון 2008 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: , Also sung by Ahuva Tzadok
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????