שיר מאבא - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1988
????/?: ישראל יעקובי
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: דקלון
?÷?? ?????: במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מחנה הורה דיקלה 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
ריקודי עם - מחנה יונה 1995 - VIM48
ריקודי עם - מחנה יונה 1999
?÷?? ?????÷?: חגיגה 1992 - קלטת שמע
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
רוקדים 329 - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Also sung by Avihu Medina
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????