דבקה מדבקת - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אהוד מנור
???: גרי אקשטיין
????/?: הדודאים
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Heda Workshop 2019
Rokdim Choref 1996
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
הורה כיף 1990
מחול אירופה 1992
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 2001
רוקדים מס. 398
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 2 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 398
רוקדים מס.111 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1990 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.111 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????