אנא בכח - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2007
????/?: גדי ביטון
?????: מקורות
???: עובדיה חממה
????/?: עובדיה חממה
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 2008 with Marcelo Marianoff
חוללו זמר מס. 41 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R258 - DVD
כרמיאל 2007 DVD-USA
מחול השלום DVD - 2007
?÷?? ?????÷?: הילולים 2007 - CD
חוללו זמר מס. 41 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R258 - CD
מחול השלום 2007 חלק 1 + 2 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Italia
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: Also sung by Shirona
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????