מי נהר - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2011
????/?: ירון בן שמחון
?????: עידן רייכל
???: עידן רייכל
????/?: הפרוייקט של עידן רייכל
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Hora Camp Melbourne 2012
DVD-Rokdim 325 Extra
Yam 2012
מחול אירופה 2011
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
CD-Hora Camp Melbourne 2012
רוקדים 319 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2011
מחנה אביב 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????