מור - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1985
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2011
מושיקו הלוי 1991
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
רוקדים מס. DVD 134
?÷?? ?????÷?: הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
מושיקו הלוי מס. 8 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
רוקדים 134 - CD
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????