הורה גשר - אבנר דניאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1988
????/?: אבנר דניאל
?????: ירון לונדון
???: נורית הירש
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחול אירופה 2004
מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.205
רוקדים מס. 412
רוקדים מס. DVD 12
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 9 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR9]
הורה כיף 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים מס.131 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
?????: aka Gesher Allenby
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????