אהבת הדסה - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1953
????/?: רבקה שטורמן
?????: רבי שלום שבזי
???: עממי תמני
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס.101
עמנואל מס.301
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2010
LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
LP-Na’arah: Folkdances of Israel - IFC 1 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
הורה כיף 1 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Israeli Folk Dances - 10in LP *
Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
?????: aka Machmad Levavi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????