דבקה החמור - שמואל )ויקי( כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1954
????/?: שמואל )ויקי( כהן
?????: עמנואל זמיר
???: עמנואל זמיר
????/?: רונית אופיר
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 4
עמנואל מס. 31
עמנואל מס.205
עמנואל מס.222
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 59
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
LP-Manginot 5 - [SMN5] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
הורה כיף 31 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
עמנואל מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים 26 - CD
רוקדים 75 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
רוקדים מס. 72 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2011
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Isaiah 1:3, aka Debka Chamor
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????