ביזי באדי - דוק וויני אלבאנו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ??????????
???: 1986
????/?: דוק וויני אלבאנו
?????:
???: אמריקאי
????/?:
?÷?? ?????: Noa-Am
עמנואל מס. 5
עמנואל מס.225
?÷?? ?????÷?: רוקדים 151 - CD
רוקדים מס.158 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.54 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????