פדו בלנקיטה - מיכאי דוד
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1986
????/?: מיכאי דוד
?????:
???:
????/?:
?÷?? ?????: עמנואל מס. 4
עמנואל מס.225
?÷?? ?????÷?: עמנואל מס. 4 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.52 (in Hebrew)
?????: aka Cabalito Blanka
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????