באביב את תשובי חזרה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1970
????/?: יואב אשריאל
?????: אבי קורן
???: צ'רלס אזנוואר
????/?: להקת הנח"ל
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.115
עמנואל מס.221
רוקדים מס. 23
רוקדים מס. 297 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Hadarim Presents Songs + Dances of Israel Today - Hadarim 7 S. Bachar
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Sabras *3-Recreational Folkdances of Israel-[SBR2] ME1011-M. Eskayo
חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 10 - CD
רוקדים 297 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: French
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????