בת תימן - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1970
????/?: יענקל'ה לוי
?????: רבי שלום שבזי
???: עממי תמני
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
עמנואל מס.102
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
?÷?? ?????÷?: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Garden of Eden - Blue Star 1977 [YE77] - (1977) - Ya’akov Eden
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Israeli Folk Dances II - San Luis Obisbo #2, IFD2 - 575-(1974)-S. Isaacs
LP-Sabras *1 - Recreational Folkdances of Israel-ME-009 [SBR1]-M. Eskayo
הורה כיף 15 - CD
יענקל'ה לוי - 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 4 - תימני - ריקודי עם ישראליים - CD
מושיקו הלוי מס. 5 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 5+6
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רוקדים מס.182 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
?????: sma Sapari, Also sung by Amranim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????