אין לי איש מלבדי - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1988
????/?: ישראל יעקובי
?????: שמואל קרול
???: צביקה פיק
????/?: צביקה פיק
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
הורה כיף 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
ריקודי עם - מחנה יונה 2000
?÷?? ?????÷?: LP-Harishion V.2:Songs + Dances of Israel [HAR2]IW2-I.Weisburd
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
מחנה יונה 2000 - CD
רוקדים 116 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????