נעמי - יורם ששון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2004
????/?: יורם ששון
?????: תרצה אתר
???: דוד קריבושי
????/?: חדוה ודוד
?÷?? ?????: DVD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אביב DVD 2013
מחול השלום DVD - 2006
פינג'אן DVD - 2004
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אביב 2013 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול - יורם ששון - מלבורן 2009
?????: Also sung by Liora
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????