מחול האוהבים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1978
????/?: שלמה ממן
?????: לאה עמנואל
???: אורי כהן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
Shlomo Mamam Productions 2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - DVD
מחול מיאמי DVD-2000
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
עמנואל מס. 29
עמנואל מס.231
רוקדים מס. 23
ריקודי עם עם שלמה ממן - 1999
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 2
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
?÷?? ?????÷?: LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - SM 001 - (1984L)
LP-Manginot 1: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - [SMN1] -(1982)
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 2000 - CD
מטמונים 1 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 10 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 36 - קלטת שמע
שלמה ממן - בת שלמה - ממן 2 - CD
שלמה ממן - ריקודי עם ישראליים דצמ 2002 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
?????: aka Machol Haahava
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????