החיננית - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1970
????/?: יענקל'ה לוי
?????: אין
???: שלמה שרון
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2014
DVD-Camp Coleman 2002
Horati 2001
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 29
עמנואל מס.230
רוקדים מס. 23
ריקודי עם - מחנה יונה 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
?÷?? ?????÷?: LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
הורה כיף 23 - CD
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????