אדמתי - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2003
????/?: ירון בן שמחון
?????: ראובן ארז, שי דקל
???: ראובן ארז + שי דקל
????/?: ראובן ארז, שי דקל
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hungaria 2007
הילולים DVD - 2006
הילולים DVD - 2007
חוללו זמר מס. 39 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R256 - DVD
ירון בן שמחון - מלבורן - 2007 - DVD
מחול השלום DVD - 2007
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?: הילולים 2003 חלק 1ו-2 - CD
הילולים 2005 - CD
הילולים 2006 - CD
הילולים 2007 - CD
הילולים 2007 - CD
חוללו זמר מס. 39 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 30/3/2007 - R256 - CD
ירון בן שמחון - מלבורן - 2005 - CD
ירון בן שמחון - מלבורן - 2007 - DVD
מחול השלום 2007 חלק 1 + 2 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????