מה עוד נגקש - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2004
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: איילט ציוני, גילי ליבר
???: גילי ליבר
????/?: גאיה
?÷?? ?????: מחול אירופה 2004
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
ריקודי עם - רמה 2004
ריקודי עם - תמרון 2004
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
?÷?? ?????÷?: שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????