שבת שלום - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2003
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: סמדר שיר
???: משה דץ
????/?: אורנה ומשה דץ
?÷?? ?????: כרמיאל 2005 DVD-USA
מחול אירופה 2004
מחול אירופה 2018
מחול מיאמי DVD-2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
ריקודי עם - רמה 2004
ריקודי עם - תמרון 2004
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
?÷?? ?????÷?: ישרל יעקובי - יוני כאר - מחנה יונה 2004 - CD
מחול השלום 2004 חלק 1 + 2 - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 2003 - CD
רוקדים 79 - CD
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????