השחר - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1962
????/?: שלמה בכר
?????: אין
???: א. אקסלרוד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 4
עמנואל מס.107
עמנואל מס.301
רוקדים מס. 17
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Hadarim: Israel’s Music and Dances - Hadarim 1LP-1-(1971L)- S. Bachar
הורה כיף 21 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס.139 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: מחנה אביב 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????