אילו כל האוהבים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1975
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יורם טהרלב
???: יוסי גמזו
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
כרמיאל סדנה מס. 1 - ינואר 2003 - R220-DVD
מחול אירופה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
ריקודי עם - רמה 2003
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
סדנת כרמיאל מס.1 - ( R220 - ינואר-2003) - CD
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: 3rd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????