על שדינו - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1971
????/?: בנצי תירם
?????: עמיאל
???: דוד זהבי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1996
משה תלם- DVD 2006
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.117
עמנואל מס.208
עמנואל מס.209
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - רמה 2004
?÷?? ?????÷?: LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רוקדים מס.152 - קלטת שמע
רוקדים מס.156 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????