דרך ישנה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2001
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: דודו ברק
???: שייקה פייקוב
????/?: לוליק
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי - תמרון 2002
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Also sung by Gevatron
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????